Mobilvideokurser lever op til persondataforordningen

Mobilvideokurser er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og du er altid velkommen til at kontakte Mobilvideokurser, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler og opbevarer typisk almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger). Det kan være:

  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse, foto, video og CVR nr.

  • Tekniske oplysninger om navigation på mobilvideokursers hjemmeside

  • Oplysninger du indtaster i kommentarfelter på mobilvideokursers hjemmeside eller Mobilvideokursers profiler på sociale medier

Vi behandler og opbevarer ikke fortrolige oplysninger om race, seksualitet, fagforeningsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning.

Hvad bruges dine personoplysninger til?
Vi bruger dine almindelige personoplysninger til forskellige formål:

Vi bruger dine kontaktoplysninger til at identificere dig blandt vores andre kontakter, tage kontakt og kommunikere om emner af relevans for både dig og Mobilvideokurser. Det kan fx være i forbindelse med tilbud, samarbejde, kurser, levering af produkter og ydelser, nyhedsbreve, pressemeddelelser, fotos, videoer etc.

Oplysninger du har givet i et kommentarfelt bruges til det formål, som du ønsker, fx nyhedsbreve, tilbud, personlige henvendelser etc.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Mobilvideokurser behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra dig efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analyse af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside ejet af Mobilvideokurser.

Behandlingen er nødvendig for, at :

  • Mobilvideokurser kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end dine rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold).

  • Mobilvideokurser kan opfylde en aftale med personen.

  • Overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT).

Videregivelse af personoplysninger
Mobilvideokurser videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Mobilvideokurser benytter cloud løsninger og sociale medier, der overfører personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Modtagerne er bl.a. Google og Facebook, som er beliggende i USA.

Dine personoplysningers oprindelse
Langt de fleste af personoplysninger Mobilvideokurser opbevarer og bruger er offentligt tilgængelige fra virksomheders hjemmesider, offentlige registre, nyhedsmedier mv.

Opbevaring af dine oplysninger
Mobilvideokurser opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne behandle dem, eller det følger af gældende lovgivning. De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder
Når Mobilvideokurser behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os telefonisk, via kontaktformularen på hjemmesiden eller vores e-mail. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Mobilvideokurser behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis vi har urigtige oplysninger om dig.

I visse tilfælde kan du have ret til, at Mobilvideokurser sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Mobilvideokurser fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Mobilvideokursers behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra Mobilvideokurser til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over Mobilvideokursers behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk