ni tips til mobilvideo

 
 

Mobilvideoformatet er et ekstremt effektivt kommunikationsværktøj. Læs her, hvad du skal huske, når du laver video og videointerviews med smartphone eller tablet.

1. Hvad billedformat skal jeg vælge?

Beslut om du vil filme i vertikalt (på højkant) eller i horisontalt format, vandret (16:9). Jeg bruger næsten altid selv det vandrette format. Argumentation for at stille telefonen på “højkant” under optagelsen er at 80% af dine seere typisk ser videoen på deres smarthphone og derfor får fyldt rammen bedre ud med højformatet. Til gengæld er højformatet virkelig skod i en computervisning. Bredformatet fungerer begge steder. Derfor: Brug altid bredformat.

2. Er lyset vigtigt?

Ja, meget. Smarthphone og tablets har i modsætning til lidt dyrere kameraer brug for meget lys for at lave en rimelig billedkvalitet. Placér det du vil filme i et godt lys. For eksempel en person som du vil interviewe. Indendørs, kan du placere personen ved et vindue så lyset rammer personens ansigt, gerne en smule fra siden. Film aldrig i direkte modlys, da det vil gøre objektet til en mørk silhouet. Hvis du har chancen, så invitér dit interview-offer uden for i lyset.

Udendørsoptagelser kan dog give en udfordring i forhold til vindstøj i tablet-mikrofonen. Derfor er det en god idé at bruge en ekstern mikron med vindhætte, som I eksemplet nedenfor, hvor jeg interviewer ældreminister, Thyra Frank under et besøg på Skørping Ældrecenter. PS. Optagelsen laver min kollega med en iPad Pro.

3. Lav totaler, halv-totaler og masser af nærbilleder

Husk altid at optage et stort “etablerende” billede, som viser seeren, hvor situationen foregår. Ellers vil det opstå som et distraherende spørgsmålstegn i hovedet på seeren.  Hvis du filmer en medarbejder i en bestemt virksomhed, kan du for eksempel lave en optagelse personen, der kommer gående ud af, eller ind i, bygningen. Hvis du ønsker at markedsfører den pågældende virksomhed: Sørg for, at bygningens virksomhedslogo eller arkitektoniske særkende fremstår genkendeligt.

4. Varirér dine indstillinger

Det gør videoen mere spændende, hvis du varierer dine optagevinkler (indstillinger). For eksempel med flere forskellige indstillinger af bygninger, personer, ting og produkter. Kombinér med totaler, halv-totaler og nærbilleder.

5. Skal jeg bruge zoome til at skabe dynamik?

Nej. Når du zoomer, mindsker det billedkvaliteten og det er sjældent en god effekt i en markedsførings- eller informationsvideo. Når det er sagt, er der i dag ingen faste regler. Youtubernes autodikte og legende brug af mediet, har nedbrudt en masse dogmer og ofte er det netop i bruddet med en regel, at noget nyt, sprødt og interessant opstår. Hvad der er fedt og ufedt, forandrer sig hele tiden. Be brave!

6. Skal jeg benytte panorering?

Gerne, men med måde. En typisk begynderfejl er overdreven brug af panoreringer, hvor kameraet svinges horisontalt frem og tilbage – som regel i et (umuligt) forsøg på at vise “alt”, hvad der foregår i situationen. Brug det som en (sjælden) effekt, når det giver mening. Ofte er flere forskellige indstillinger/kameravinkler en bedre løsning på at vise “alt”.

7. Brug stativ eller gyro

Brug et stativ - eller som i eksemplet nedenfor, en kollega - når du laver interviews. Så har du fuld koncentration når, du skal at stille spørgsmål. Du får samtidig et roligere billede.

Du kan også vælge at bruge en gyro/stabilisator, der kan købes for alt mellem 400 og 2500 kroner. Selv bruger jeg en DJI Ozmo (elektronisk) til 2200 kroner. Udover at du ikke skal bruge energi på at holde din optager stille får dine optagelser et lækkert udtryk og billedkvaliteten øges samtidig markant. Derudover kan du være i bevægelse, løbe fx, mens du optager – noget, der typisk kun er muligt med dyrt kameraudstyr – og helt umuligt med et stativ.

8. Acceptér ikke fejl under optagelsen

Bed dine medvirkende gentage situationen, hvis de gør noget forkert, siger noget forkert eller har bevæget sig uden for fokus. Eller, hvis du selv har kikset noget – glemt at trykke “optag”, ikke har sat din eksterne mikrofon ordentligt i stik, eller hvis en interviewet har en plet på skjorten, eller baggrunden viser sig at være uheldig. De fleste vil se den ekstra optagelse som en service.

9. Tjek dine optagelser på stedet

Se altid dine optagelser igennem, før du forlader optagesituationen.

 

Optagelse med en iPad i kombination med en vindhætte (også kaldet en dead cat) for mindske vindstøj under en udendørsoptagelse. Her i et interview med ældreminister (LA), Thyra Frank på inspirationsbesøg på Skørping Ældrecenter i Rebild Kommune.